Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Nenápadní hrdinovia

Projekt Nenápadní hrdinovia má už svoje stále miesto v našej škole. Aj tohto roku predstavili žiaci našej školy v Žiline na 11. ročníku počas slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia   svojich „hrdinov“. Ľudí, ktorí sa nebáli počas rokov totality vzoprieť režimu a išli proti prúdu. Tento ročník bol zvlášť výnimočný, keďže sme zároveň oslavovali 30. výročie Nežnej revolúcie.

Do projektu sme tohto roku poslali tri práce, a teda tri tímy. Žiaci Daniela Šajgalová, Paulína Klára Palenčárová, Dominik Andrej z III. C predstavili príbeh pána Vladimíra Neumanna, ktorý sa nebál počas rokov totality vysloviť vlastný názor, druhý tím - Ľudmila Lazorová, Emma Spišovskáz III. BA a Ľubomír Lazor zo IV.B - robili prácu o pátrovi Pavlovi Benedikovi, ktorého režim prenasledoval kvôli jeho emigrácii a ktorý sa „vypracoval“ na pápežského sakristiána v Ríme a napokon tretí tím v zložení Kristína Guličová, Michal Tkáč z III.B a Lucia Sabolová zo IV. A písali o pánovi Blizmanovi, ktorý spolupracoval s Radou slobodného Československa, ktorá bola opozíciou vtedajšiemu režimu.

Prvý tím sa umiestnil v Zlatom pásme a ďalšie dva tímy v Striebornom pásme.

 Ako je zvykom pri tomto projekte, neostalo len pri predstavení životných osudov ľudí stíhaných bývalým režimom. Počas spoločne strávených dní sme mohli navštíviť Múzeum obetí komunizmu – Pamätník Vojna pri Příbrami. Ďalšou našou zastávkou bol Jáchymov s vežou smrti - miesto utrpenia tisícov väzňov počas totality a napokon  Praha, kde sme mali možnosť zúčastniť sa osláv 17. novembra.

 

Viac na: http://www.november89.eu/aktuality/xi-rocnik-studentskej-konferencie-nenapadni-hrdinovia-v-zapase-s-komunizmom/

https://www.facebook.com/televizialux/videos/505457260327900/?eid=ARCn8CF21AuZAaItdyYdB0RULaHx0VNgF8O3_1ep1XdHeZTyKRerZSoiF7YO8Xr0tQoTSnBTe96fzv1H

https://www.lumen.sk/archiv-play/115043?fbclid=IwAR11eBBu3_bPht6XY7Aaq4zb6TPpGz9-m8e6Ph5CnXqLaKhllouWgXd0gW8

https://www.lumen.sk/archiv-play/115511?fbclid=IwAR0dSt7zr7JDdr6oiNO1sM9Iow5m0HjmaGyc5hlV75HIHT-QWlNpnQXokvk

Videozáznam z konferencie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=iHDslU1Ezx4

Autor nasledujúcich fotografií: Richard Köhler

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri