Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

IT Fitness test 2019 – 3. miesto v SR

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa stretli 26. 11. 2019 na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave.

Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalícieprezentácia pristupujúcich členovodovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 2019, či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2019.

Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov.

Medzi pozvanými hosťami bolo aj naše Gymnázium sv. Moniky, ktoré v zastúpení riaditeľom školy prevzalo ocenenie v rámci testovania IT zručnosti IT Fitness Test 2019, kde sme sa umiestnili na skvelom 3. mieste, pričom v počte zúčastnených žiakov školy sme skončili na 2. mieste. IT Fitness testu sa zúčastnilo v tomto roku viac ako 800 škôl, kde sa otestovalo takmer 25 000 žiakov. Za vynikajúce výsledky ďakujeme predovšetkým Mgr. Ľubomírovi Lazorovi, Ing. Helene Slivkovej a Mgr. Márii Pirohovej.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri