Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Získali sme novú spolužiačku

Dňa 28.11.2019 sme pri slávnostnej sv. omši získali pre našu školskú kaplnku relikviu* blahoslavenej Anny Kolesárovej. Liturgiu celebroval postulátor blahorečenia otec Marek Ondrej. Relikvia bola následne prenesená do kaplnky školy. Veríme, že aj na Annin príhovor vyprosíme pre nás v škole potrebné Božie milosti.

* relikvia prvého stupňa z kosti predkolenia

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri