Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Uzávierka ulice Tarasa Ševčenka

Úplná uzávierka

V dňoch od 05.09.2019 do 24.09.2019 sa z dôvodu výmeny kanalizačného potrubia uskutoční úplná uzávierka ulice Tarasa Ševčenka v úseku od križovatky Kúpeľná po bytový dom ulice Tarasa Ševčenka č. 22.

Obchádzková trasa pre motorové vozidlá bude vedená po uliciach Kúpeľná, Zápotockého, Požiarnická, Okružná.

Linka MHD č. 12 bude premávať po obchádzkovej trase cez Zápotockého ulicu. Nebude obsluhovať zastávky Kúpeľná a Gymnázium sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka. Náhradné dočasné zastávky budú na Zápotockého ulici, pri križovatkách s Kúpeľnou a s Požiarnickou ulicou.

Na dočasne zrušenej zastávke MHD Okružná bude počas uzávierky povolené zastavovať vozidlá, ktoré privážajú a odvážajú žiakov zo Základnej školy Kúpeľná.

Čiastočná uzávierka - jednosmerka

V dňoch od 24.09.2019 do 15.11.2019 sa z dôvodu výmeny kanalizačného potrubia uskutoční čiastočná uzávierka ulice Tarasa Ševčenka v úseku od bytového domu Tarasa Ševčenka č. 22 po ulicu Požiarnickú. Premávka po ulici bude vedená jednosmerne v smere od Požiarnickej ulice na Kúpeľnú ulicu, respektíve Štefánikovú ulicu.

Obchádzková trasa pre motorové vozidlá v smere od ulíc Kúpeľná a Štefánikova na Požiarnickú ulicu bude vedená po uliciach Zápotockého, Kúpeľná, Okružná.

Linka MHD č. 12 bude v smere na Šidlovskú premávať po obchádzkovej trase cez Zápotockého ulicu. Nebude obsluhovať zastávky Kúpeľná a Gymnázium sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka. Náhradné dočasné zastávky budú na Zápotockého ulici, pri križovatkách s Kúpeľnou a s Požiarnickou ulicou.

Na dočasne zrušenej zastávke MHD Okružná bude počas uzávierky povolené zastavovať vozidlá, ktoré privážajú a odvážajú žiakov zo Základnej školy Kúpeľná.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny