Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

CLIL v Cheltenhame

Čo so sebou prináša bilingválne vzdelávanie? Možnosti a výzvy pre študentov, učiteľov a školy.  Šanca byť viac medzinárodný často naráža na nedostatok zdrojov, učebníc, ale aj vytvára nádherný priestor pre tvorivosť a neštandardné riešenia. Celkom ako naše prázdniny. Namiesto dovolenky sme si s kolegyňou januári naplánovali na leto kurz pre učiteľov bilingválnych predmetov prostredníctvom programu Erasmus+. V máji nás potešili kladnou odpoveďou o schválení a mohli sme sa začať pripravovať...

Prvým krokom bola krížovka logistiky – ako sa tam dopraviť. Naše nadšenie z toho, že budeme letieť z Košíc (čo je celkom blízko Prešova) vystriedalo zdesenie, keď nám pár týždňov pred cestou oznámili, že zmenili čas odletu, čo znamenalo zmeniť letisko a vyskúšať nádherne letnú atmosféru zúfalo preplneného letiska v Budapešti. Zvládli sme to. Lietadlo letelo, autobusy v Anglicku fungovali podľa plánu.

Druhý krok spočíval v rozhodovaní, či si ubytovanie budeme riešiť samé, alebo prijmeme možnosť vzdelávacej agentúry bývať v rodinách v meste alebo okolí. Keďže sme na takýto kurz išli obe prvý krát, zvolili sme rodiny. A nielen to, zaškrtli sme možnosť bývať v rôznych rodinách, aby sme sa vyhli pokušeniu neustále komunikovať po slovensky. Veď jedným z cieľov bolo predsa zdokonaliť sa v anglickom jazyku.  Skúsenosti boli aj dobré, aj zaujímavé. Rodiny boli naozaj veľmi otvorené, veď je to pre nich bežná prax ubytovávať cudzích ľudí (na rozdiel od nás tu na Slovensku). Komunikovali s nami pri jedle, robili desiatu, rozprávali s nami pri večeri, pozerali televíziu, zdieľali názor na Brexit a nezabudnuteľným zážitkom bol určite čas strávený s malým vnúčikom, ktorý si priniesol knižku o dinosauroch a so záujmom počúval ako si slovenská učiteľka láme jazyk na rôznych x-sauroch a dáva tomu anglický prízvuk. V inej rodine sa postarali o kultúrny zážitok spojený s výletom po okolí.

Tretí krok už išiel sám. Našli sme vzdelávaciu inštitúciu a zaradili sme sa do skupiny 12 účastníkov kurzu z rôznych európskych krajín, ktorých spájala hlavne matematika a prírodné vedy. Naša krvná skupina. Trávili sme spolu dva týždne pri práci v skupinách, na exkurziách, výletoch, ale aj po vyučovaní. Vďaka, kolegovia, boli ste skvelí.

A čo samotný kurz?

Najprv sme rozvíjali jazykové zručnosti, potom sme sa zoznámili s netradičným kúpeľným mestom Cheltenham a jeho regentskou architektúrou a nie nezaujímavý bol aj úvod do školského systému v Anglicku. Veľmi sme sa tešili na reálny deň v reálnej strednej škole (väčšina škôl v Spojenom Kráľovstve končí školský rok až tretí júlový týždeň). Kto z učiteľov by nebol zvedavý na to, ako to funguje inde a tiež ako vyzerajú hodiny jeho predmetu v inej krajine? Neboli sme sklamané. Po prehliadke školy sme sa mohli porozprávať s riaditeľom školy a užili sme si dve hodiny, kde sme nemuseli učiť my. Nádhera. Inšpiratívne, povzbudzujúce, zaujímavé. Organizátori kurzu zaradili do prvého týždňa aj exkurziu do baní, teda do banského múzea Big Pit a návštevu Cardifu. Výnimočne nepršalo!

Druhý týždeň sme sa venovali CLILu (Content and Language Intergrated Learning)Prekvapilo nás, čo všetko v sebe CLIL skrýva. Táto vyučovacia metóda v súčasnosti stále viac naberá na popularite. Je to určite aj preto, že poskytuje nástroje ako prepojiť cudzí jazyk s vyučovaním iných resp. odborných predmetov. Ak by sme však ostali len pri slovnej zásobe alebo samotnom jazyku, bolo by to veľmi málo. CLIL metóda kladie dôraz na obsah vyučovaného predmetu a na osobnostný rozvoj žiaka, čo je nosné a netreba na to zabúdať! Na to, aby sa osobnosť žiaka rozvíjala komplexne, je dôležité, aby sa žiak učil tvorivo narábať s vedomosťami a aby ich vedel hodnotiť a komunikovať ďalej. Zapojením CLILu do vyučovania sa preto integrujú tzv. 4Cs komponenty (Content-obsah, Communication-komunikácia, Creativity-tvorivosť, Culture-kultúra), ktoré napomáhajú dosahovať stanovené ciele vzdelávania. Avšak späť ku kurzu. Boli to naozaj intenzívne dni. Obaja lektori nás nešetrili, ale zapojili  nás do skupinových prác, tvorivých aktivít, otázok a skúmaní.

Dva týždne zbehli neuveriteľne rýchlo a my sme zrazu sedeli v lietadle na ceste domov. V hlavách nám vírilo neskutočne veľa myšlienok, dojmov, plánov. Nabité novými skúsenosťami a učiteľskou energiou nás zamestnávala otázka, ako možno aspoň časť z toho preniesť na našich kolegov, žiakov a okolie? Výzva prijatá!

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri