Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Alicante

 „Hablando español en España“ 

Od 6. do 13. mája sme my, ôsmy žiaci našej školy, odcestovali spolu s našimi pani učiteľkami do španielskeho Alicante za účelom zlepšiť sa v španielskom jazyku. 

Boli sme ubytovaní v rodinách, navštevovali sme jazykovú školu „Elcano“ a spoznávali sme krásy mesta Alicante. 
Každý deň po skončení vyučovania sme si oddýchli na pláži. V poobedňajších hodinách sme navštevovali mestské pamiatky a múzeá, a taktiež sme sa učili tancovať. 
Jeden deň sme sa vybrali na výlet na neďalekú pláž a iný deň sme zas navštívili čokoládovňu „VALOR“.
Nesmela chýbať ani ochutnávka typických jedál a nápojov.
Za tento pobyt sme všetci veľmi vďační, či už preto, že medzi nami vznikli nové priateľstvá ale aj preto, že sme sa zlepšili v španielčine a spoznali sme španielsku kultúru. Získali sme krásne zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Mária Boldyová 2.BA

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri