Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Prijatí bez prijímacích skúšok

V prílohe uvádzame zoznam uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok, čiže na základe výsledkov Testovania 9. Zápis prijatých uchádzačov bude v piatok 3. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hod. Zákonný zástupca donesie na zápis zápisný lístok, ktorý získate na príslušnej ZŠ a dotazník, ktorý je súčasťou zásielky s rozhodnutím o prijatí, ktoré sme rozoslali dnes 30. 4. 2019. Kód prijatého uchádzača bol zaslaný spolu s rozhodnutím o prijatí. Prípadne si ho môžete zistiť na telefónnom čísle 0948/756730. Neúčasť na zápise na štúdium sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie o prijatí je tým neplatné (§ 68, ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. - školský zákon).

- zoznam prijatých uchádzačov

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny