Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Vynikajúci úspech na celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku

Nádherné 3. miesto na celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku  vo svojej kategórii/B/ získala naša žiačka Katarína Ratkošová zo IV. BA. Celoslovenské kolo sa konalo v Bratislave 20.3.2019 za účasti veľvyslanca Španielskeho kráľovstva a veľvyslankyne Kubánskej ľudovej republiky.

Katka sa tak pridala k ďalším úspešným žiakom, ktorí  už v minulosti získali pre našu školu výborné ocenenia v tejto olympiáde a tak sa pričinili o šírenie dobrého mena našej školy. 

Srdečne blahoželáme!

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny