Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Blahoželáme - Nenápadní hrdinovia

Projekt Nenápadní hrdinovia má už svoje stále miesto v našej škole. Aj tohto roku predstavili žiaci našej školy v Bratislave na 10. ročníku počas slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v Primaciálnom paláci svojich „hrdinov“.

Ľudí, ktorí sa nebáli počas rokov totality vzoprieť režimu a išli proti prúdu. Do projektu sme poslali dve práce, a teda dva tímy. Žiaci Emma Humeňanská, Adam Klepsatel, Lucia Sabolová z III. A predstavili príbeh Štefana Balogu, ktorého totalitný režim odsúdil druhýkrát dokonca aj počas odpykávania si jedného trestu a druhý tím – Katarína Triščová a Ľubomír Lazor z III.B - robil prácu o Ľudmile Tollarovičovej, ktorú poznáme ako zaistenú „ženu v modrom“ - účastníčku Sviečkovej manifestácie. Všetci sa umiestnili v zlatom pásme čiže na prvom mieste.

 Ako je zvykom pri tomto projekte, neostalo len pri predstavení životných osudov ľudí stíhaných bývalým režimom. Počas spoločne strávených dní mohli všetci navštíviť divadelné predstavenie na Malej scéne v Bratislave, Prahu, zúčastniť sa osláv 17. novembra, či ďalších akcií. Dojímavým bolo aj stretnutie žiakov a učiteľov s rodičmi Jána Kuciaka pri jeho hrobe v Štiavniku a slávenie sv. omše na Velehrade.                                                                                                                   bb

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny