Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Opäť raz úspech na Súťaži o Alžbetinu ružu

 

V pondelok 12. novembra sa naši žiaci zúčastnili na arcidiecéznej  speváckej Súťaži o Alžbetinu ružu  v Košiciach. Reprezentovali našu školu v 4 kategóriách.

 

V kategórii moderná pieseň 1.miesto suverénne  získala Nikola Pavlíková žiačka 4.c triedy. Za krásny výkon v kategórii ľudová pieseň  1. miesto  vyhral Pavol Guman zo 4.b. V kategórii duo boli na 3. mieste ocenené Dominika Gargalíková a Laura Lipková obe z 3.c . Našu školu reprezentovala aj Alžbeta Kovaľová z 2.a triedy.

Za hudobný doprovod ďakujeme pánu učiteľovi Slavomírovi Roháčovi, Pavlovi Gumanovi a Marekovi Puchovskému - žiakovi zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny