Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Víťazná esej

Písať esej na akúkoľvek tému je vždy veľká výzva. Musíte si dávať pozor na argumenty, pravdivosť informácií, štylistiku a podobne, ale o to viac vás teší, keď sa niekomu páči. Ako tému eseje som si zvolila : Je ,,in'' byť Európanom?. 

Nezávisle od uhla pohľadu na túto tému ma potešilo, že moja myšlienka Európanov - pubertiakov bola pre ostatných ľahko zrozumiteľná, čomu svedčili milé, povzbudivé ohlasy po jej prečítaní na recepcii.  Získanie odbornej poroty bolo pre mňa veľkou cťou a pekným zážitkom, keďže mi diplom a cenu odovzdávali aj zahraniční hostia. Verím, že každý študent má svoju oblasť, v ktorej sa cíti doma a preto povzbudzujem k účasti na rôznych súťažiach, lebo sú to veci, ktoré rozširujú obzory a pridávajú vám skúsenosti do ďalšieho života.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny