Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Víťazná esej

Písať esej na akúkoľvek tému je vždy veľká výzva. Musíte si dávať pozor na argumenty, pravdivosť informácií, štylistiku a podobne, ale o to viac vás teší, keď sa niekomu páči. Ako tému eseje som si zvolila : Je ,,in'' byť Európanom?. 

Nezávisle od uhla pohľadu na túto tému ma potešilo, že moja myšlienka Európanov - pubertiakov bola pre ostatných ľahko zrozumiteľná, čomu svedčili milé, povzbudivé ohlasy po jej prečítaní na recepcii.  Získanie odbornej poroty bolo pre mňa veľkou cťou a pekným zážitkom, keďže mi diplom a cenu odovzdávali aj zahraniční hostia. Verím, že každý študent má svoju oblasť, v ktorej sa cíti doma a preto povzbudzujem k účasti na rôznych súťažiach, lebo sú to veci, ktoré rozširujú obzory a pridávajú vám skúsenosti do ďalšieho života.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny