Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Spolupráca s Prešovskou univerzitou spečatená

Za prítomnosti vedenia univerzity, dekanov a dekaniek jednotlivých fakúlt PU došlo v uplynulých dňoch k podpisu Memoranda o spolupráci s Prešovskou univerzitou.

Toto memorandum bude vtedy hodnotné, ak neostane len na papieri, ale bude sa aj reálne napĺňať. O čo sa intenzívne snažíme,“ uviedol na stretnutí rektor PU Peter Kónya. Zároveň upriamil pozornosť na to, že sme v súčasnosti svedkami odchodu veľkého množstva mladých ľudí do zahraničia, pričom  mnohí z nich sa tam aj natrvalo usadia. „Práve táto inteligencia, lekári, učitelia, inžinieri a ďalší odborníci s vysokoškolským vzdelaním, nám budú chýbať. Tento jav môže mať pre spoločnosť fatálne následky,“ apeloval rektor, podľa ktorého je viac ako inokedy potrebná spolupráca medzi strednými školami a univerzitami, ako aj zvyšovanie povedomia u mladých ľudí o tom, že kvalitné vzdelanie môžu získať aj na domovských školách a univerzitách. „Je dôležité aby sa mladí ľudia ešte počas štúdia na strednej škole dostali do kontaktu s univerzitou, vysokoškolskou výučbou, s kvalitnými laboratóriami, výskumnou infraštruktúrou, modernými športoviskami, samozrejme aj so študentským životom, a presvedčili sa, že naše univerzity majú čo ponúknuť,“ doplnil rektor.

Prienik činností chce naše gymnázium a univerzita hľadať vo vzdelávacej oblasti. Súčasťou spolupráce je aj spoločná realizácia a organizovanie podujatí, prednášok, kurzov, letných škôl, exkurzií a praxí pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. Ich cieľom má byť  participácia študentov na inovatívnych aktivitách.

Univerzita a zúčastnené gymnázia sa pri podpise memoranda taktiež dohodli, že sa budú vzájomne informovať o aktuálnych otázkach vzdelávacieho systému a koordinovať formy a spôsoby prezentácie možností štúdia, či už na jednotlivých gymnáziách alebo na Prešovskej univerzite.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny