Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Neboli sme (zatiaľ) na misiách, misie prišli za nami

Vo štvrtok 20. septembra ráno bola  o 7:15 hod. kaplnka školy plná. Plnšia ako zvyčajne vo štvrtky ráno pred vyučovaním. Dokonca aj čakanie na svätú omšu bolo netradične tiché. Mal prísť otec biskup. Z inej krajiny - z iného kontinentu - z Afriky - z Tanzánie.

Po tichom čakaní vstúpil do kaplnky tmavý štíhly vysoký muž v biskupskom oblečení, ktorému sa ťažko hádalo vek. Sprevádzali ho ďalší dvaja slovenské kňazi. "In the name of the Father,... ", zaznelo z úst otca biskupa Ludovicka Minde. Pán kaplán Ondrej Šmidriak nám v úvode vysvetlil ako sa dostal na Slovensko, potom už pokračovala svätá omša v angličtine s neodmysliteľným africkým prízvukom. V rukách sme všetci stískali pomôcku s anglickým liturgickým textom  a snažili sa zapojiť. 

Kázňou otec biskup Ludovick prekvapil všetkých. Niektorých tým, že kázal veľmi živo (aj s pohybom), hlavne však obsahom. Pripomenul nám svätých zo dňa - kórejských mučeníkov a ich lásku k Ježišovi a katolíckej viere, ktorá bola silnejšia ako strach z toho, že stratia hlavu. Nasledovala otázka na nás: "Kto z vás je pripravený obhájiť svoju vieru a lásku k Ježišovi tak ako  títo mučeníci?"   Otec biskup vyzdvihol veľkú milosť, ktorú máme - vzdelanie. Vzdelanie dvíha, posúva, otvára možnosti, uschopňuje jasne myslieť, umožňuje rásť vo viere, učí ako ju obhájiť, buduje hodnoty. Bez viery a lásky k Bohu však je ničím. V Afrike sú ľudia ako my, sú to Božie dcéry a synovia, nemajú však možnosť vzdelávať sa, často nemajú ani vodu, ani pomôcky, či bývanie.

My sme pozvaní k tomu, aby sme pomohli. Pozval nás do Tanzánie - na misie.

Na konci svätej omše, pri ktorej ubehol čas tak, že sme si to ani nevšimli, sme dostali výzvu: "Adoptujte si základnú školu Fultona Sheena. Vy ste škola, ktorá nesie názov po najväčšej africkej svätej - po sv. Monike. Môžete pomôcť tejto malej a chudobnej škole. Potrebovali by ďalšiu triedu. Ak chceme postaviť triedu a kabinet pre učiteľa potrebujeme cca 15 000 Eur. Pomôžte, prispejte. A potom cez leto príďte..."

Na konci sme dostali osobné požehnanie a ruženec od biskupa, na ktorom sa máme modliť za našich bratov a sestry v Afrike.

A srdce sa nám otvorilo pre Afriku a misie...

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny