Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Pozvanie ku prezidentovi SR

V dňoch 11.-13.4. 2018 sa naša žiačka Júlia Dlugošová zúčastnila na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv v Omšení a zo 62 súťažiacich sa umiestnila na vynikajúcom 4. mieste. Vďaka tomu bola Júlia a jej vyučujúca Mgr. J. Lazorová pozvaná na návštevu k pánu prezidentovi Kiskovi

dňa 10.5.2018.  Za odmenu navštívila  sídlo OSN v Ženeve, zároveň je v  júli  pozvaná na Letnú školu demokracie a ľudských práv, ktorá je určená najlepším žiakom z posledných ročníkov celoštátnych kôl. Sme hrdí nato, že odhodlane zastávala kresťanské princípy.

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny