Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Transplantácie a darcovstvo

17. máj 2018 bol deň, kedy  naši študenti mali možnosť získať informácie aké sú skutočnosti  a fakty o transplantáciách a darcovstve.  Túto tému rozvinuli v svojich prednáškových vstupoch i v rámci diskusie vzácni hostia:

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor SR, primár Transplantačného oddelenia UNLP v Košiciach, krajský odborník pre orgánové transplantácie pre košický a prešovský samosprávny kraj, Mgr. Vlasta Pagáčová – predsedníčka občianskeho združenia Dar života a pacientka po transplantácii srdca a Mgr. Marek Popovič z transplantačného oddelenia UNLP v Košiciach.

            Mgr. Vlasta Pagáčová predstavila žiakom svoj životný príbeh, kedy transplantácia srdca bola pre ňu jedinou možnosťou záchrany a darované srdce bolo pre ňu zmenou kvality života. Predstavila žiakom svoje prežívanie, ťažkosti i nádej pred transplantáciou, čo to znamená pre človeka dostať nový dar života a aká je potreba hovoriť o tejto téme vo verejnosti, pretože každý z nás sa môže ocitnúť na ktorejkoľvek strane darcu, či toho, ktorý bude obdarovaný. MUDr. Ľuboslav Beňa žiakom prezentoval problematiku darcovstva v teórii a praxi, aká je legislatíva, kto môže byť darca, kto nie, aké orgány sa odoberajú, za aký čas musia byť transplantované, v ktorých nemocniciach na Slovensku sú odberové centrá, ako prebieha manažment darcu i zaujímavosti z praxe.

            Žiakov (III. A, III. B, III. C a IV. BA) téma zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie, ktorá bola prínosom, dala nielen odpovede, ale zanechala vo všetkých zúčastnených aj ďalšie nevypovedané otázky. Budeme veľmi radi, ak sa nám podarí v týchto aktivitách pokračovať aj vďaka spolupráci  s Fakultou zdravotníctva v Prešove prostredníctvom PhDr. Terézie Fertaľovej, PhD.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny