Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

2% z daní

Rok sa s rokom stretol a opäť je tu možnosť prispieť rodičovskému združeniu pri našom gymnáziu dvomi percentami z dane. Ak ste v minulom roku nelenili a robili ste aj dobrovoľnícku činnosť môžete poukázať až 3% z dane.

Rodičovské združenie využíva získané financie na podporovanie výchovných a vzdelávacích aktivít našich žiakov. Za všetky možno spomenúť duchovné obnovy, exkurzie, súťaže, ale aj študentský ples tešiaci sa veľkej obľube.

Pre viac informácii navštívte: gymonika.edupage.org

Potrebné dokumenty si môžete stiahnuť priamo tu:

- potvrdenie o zaplatení dane - editovateľné

- vyhlásenie o poukázaní 2% - editovateľné

- dobrovoľníctvo - prijímateľ

- dobrovoľníctvo - vysielajúca organizácia

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny