Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

2% z daní

 Vážení rodičia a priatelia Gymnázia sv. Moniky !

         Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu pre našu školu, a teda aj pre Vaše deti v rámci možnosti poskytnutia 2 % (3 %) z Vašich už zaplatených daní za rok 2019. Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí, 2 % z jeho zaplatených daní za predchádzajúci rok. Rodičovské združenie využíva získané financie

na podporovanie výchovných a vzdelávacích aktivít našich žiakov. Za všetky možno spomenúť duchovné obnovy, exkurzie, súťaže, ale aj študentský ples tešiaci sa veľkej obľube.

Pre viac informácii navštívte: gymonika.edupage.org

Potrebné dokumenty si môžete stiahnuť priamo tu:

- potvrdenie o zaplatení dane - editovateľné

- vyhlásenie o poukázaní 2% - editovateľné

- dobrovoľníctvo - prijímateľ

- dobrovoľníctvo - vysielajúca organizácia

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri