Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Dokumenty a multimédiá na stiahnutie

DOTAZNÍK - klik :)

Fotografie zo školských akcií

 


- pre otvorenie archívu je potrebný program winrar

Rímskokatolícke náboženstvo

učebné texty pre maturantov sviatosti, náboženstvá, modlitba, Ježiš Kristus, dekalog, človek v spoločenstve, človek_Boh, Boží plán s človekom, Biblia, život človeka ako odpoveď na Božiu lásku

Informatika


- užitočné príklady
- príručka Zoner Callisto 5 príručka
- link na stiahnutie plnej verzie Zoner Callisto 5
- alternatívny vektorový editor Inkscape
-
ASCII tabuľka ASCII

1. ročník:
Základné pojmy 01
História 02
Organizácia údajov v PC 03
Číselne sústavy 04
Hardware 05
Prídavné zariadenia 06
Klávesnica 06a
Software 07
Internet 08
Grafika 09

Učebnica Word - práca s textom
Učebnica Excel - práca s tabuľkou
(UČEBNICE SÚ LEN PRE OSOBNÚ POTREBU - NEŠÍRIŤ ĎALEJ!!!)

Plagát realizácia
Prezentácia musí obsahovať dokument

Šifry, kompresia prezentácia
PC sieť prezentácia
PC vírus prezentácia

 

2. + 3. ročník:

 

Inštalácia Delphi7 prezentácia
Typy údajov prezentácia
Učebnica Delphikapitola 01
Učebnica Delphi kapitola 02
Učebnica Delphi kapitola 03
(UČEBNICA JE LEN PRE OSOBNÚ POTREBU - NEŠÍRIŤ ĎALEJ!!!)

 

4. ročník:

História a druhy PC prezentácia
Komponenty PC prezentácia
V/V zariadenia prezentácia
Softvér prezentácia
Informácia - údaj dokument
Šifry, kompresia prezentácia
Kódovanie obrazu (pozri tiež Grafika v sekcii 1. + 2. ročník) dokument
Kódovanie zvuku dokument
Kódovanie videa dokument

HTML dokument
Siete (pozri tiež PC sieť v sekcii 1. + 2. ročník) dokument
Softvérové právo - autorský zákon dokument
Informačná spoločnosť dokument

Dejepis

maturita - pramene, maturita - témy,

Biológia

okruhy otázok úroveň A, okruhy otázok úroveň B

Fyzika

zbierka úloh z fyziky je pre všetkých

Materiály pre prvý ročník: laboratórne cvičenie (LC) 1, LC 2, LC 3, LC 4, LC 5; tabuľka pre záznam meraní;


Materiály pre druhý ročník: laboratórne cvičenie (LC) 1, LC 2, LC 3, LC 4, LC 5; tabuľka pre záznam meraní;
lyžovanie na svahu, dynamické modelovanie

maturitné okruhy úroveň B;
okruhy príkladov z fyzikyvýsledky maturitných úloh

Náuka o spoločnosti

pre tretí ročník, pre štvrtý ročník

Slovenský jazyk

učebné texty pre prvákov: literatúra ako umenie, štruktúraLD, periodizácia, Hugolín Gavlovič

Romantizmus

Nemecká romantická literatúra: Goethe

Anglický jazyk

Literárny text pre 1. - 3. ročník Animal farm, maturitné otázky 2003/2004, global outreach application, applcoverletter

Matematika

zbierka úloh pre druhý ročník; logaritmické funkcie; stereometria

maturitné úlohy:

1. logika; 2. množiny a dôkazy; 3. čísla, premenné a výrazy;
4. teória čísel; 5. rovnice a ich sústavy; 6. nerovnice a ich sústavy;
7. exponenciálne, logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice;
8. funkcie a ich vlastnosti; 9. lineárna a kvadratická funkcia;
10. mnohočleny a mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia;
11. exponenciálna a logaritmická funkcia; 12. goniometrické funkcie;
13. postupnosti; 14. planimetria - základné rovinné útvary;
15. analytická geometria v rovine; 16. kružnica a parabola;
17. množiny bodov daných vlastností; 18. zhodné a podobné zobrazenia;
19. konštrukčné úlohy; 20. stereometria, polohové úlohy;
21. stereometria, metrické úlohy; 22. telesá; 23 kombinatorika a pravdepodobnosť;
24. štatistika; 25. diferenciálny počet; 26. integrálny počet

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny