Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

DOD - 23.1.2021

 Ak ste sa chceli, no nemohli zúčastniť na dni otvorených dverí, tak si ho môžete pozrieť zo záznamu na danom odkaze: https://youtu.be/zlfrkrZJhI4

Pripravujeme aj druhý termín DOD, ktorý sa uskutoční 6.2.2021, kde budete môcť naživo položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú riaditeľovi školy. Link bude zverejnený deň pred DOD na stránke školy a na Facebooku.

Vyučovanie

Vážení rodičia a žiaci,

v súvislosti s ukončením prázdnin vám oznamujeme, že aj počas nasledujúceho týždňa od 11. 1. 2021 bude vyučovanie pokračovať prostredníctvom dištančného vzdelávania v zmysle platného rozvrhu pre online vzdelávanie.

Tešíme sa spoločné stretnutie.

Matematický NÁBOJ 2020

V piatok 11. decembra 2020 sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Matematický náboj. Súťaž s dlhoročnou tradíciou prebiehala v dôsledku súčasnej situácie online a okrem študentov zo Slovenska sa zapojili aj študenti z Českej republiky, Švajčiarska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Čítať ďalej...

Ponuka IT akcií

IT Akadémia  prichystala pre našich žiakov a žiačky v decembri 2020 v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe niekoľko IT Čajovní na zaujímavé a veľmi aktuálne témy.

Ponuku nájdete v odkaze nižšie.

- kalendár akcií IT čajovňa

Erasmus na Gymnáziu sv. Moniky

Milí čitatelia, sú naozaj všetci mladí ľahostajní k enviromentálnym problémom, ktoré trápia celý svet a k problémom, ktoré trápili ich rodičov a starých rodičov?

Gymnázium sv. Moniky v Prešove a jeho žiaci sa rozhodli zapojiť do projektov Europskej Únie Erasmus. Cieľom týchto projektov je rozšíriť obzory mladých ľudí v oblasti modernej histórie Slovenska a

Čítať ďalej...

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri