Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Výberové konanie

Gymnázium sv. Moniky vyhlasuje konkurz na pozíciu stredoškolský učiteľ. Viac informácií v priloženom dokumente.

- konkurz 2019

Na nový level - hlasovanie

Po roku sa znova uchádzame o Vašu priazeň pri hlasovaní Na nový level. Každý deň môžete poslať 1 SMS. Kód školy na hlasovanie je HXZ a SMS zasielate na číslo 6662 v tvare NNL HXZ. Spätná SMS je 0,10 € vrátane DPH. Aj vy hráte o ceny. Bližšie informácie na  https://nanovylevel.sk/ .

Učebnice

Milí žiaci, v ľavom menu pribudol odkaz "evidencia učebníc". Následne si na príslušnej stránke môžete overiť údaje o požičanej knihe, teda či kniha patrí Vám, inému majiteľovi alebo by mala byť v sklade. Aplikácia je optimalizovaná pre prehliadač Chrome a je potrebné potvrdiť príslušné povolenia.

Vytrvať sa oplatí

Možno aj túto vetu si povedalo 7 našich žiakov, ktorí sa zapojili do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (dofe) a dotiahli to do úspešného konca na bronzovej úrovni.

Čítať ďalej...

Uzávierka ulice Tarasa Ševčenka

Úplná uzávierka

V dňoch od 05.09.2019 do 24.09.2019 sa z dôvodu výmeny kanalizačného potrubia uskutoční úplná uzávierka ulice Tarasa Ševčenka v úseku od križovatky Kúpeľná po bytový dom ulice Tarasa Ševčenka č. 22.

Čítať ďalej...

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny