Gymnázium sv. Moniky Prešov

Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy
25. výročie vzniku školy
Slávnostná svätá omša

Krásny úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové výzvy a to aj vo forme predmetových olympiád. Keďže sa Olympiáda z anglického jazyka teší veľkej obľube, o súťažiacich nebola núdza ani tento rok. Po úspešnom zvládnutí školského kola, nás na okresnom kole reprezentovali tri študentky a v neľahkej a nemalej konkurencii dosiali krásne umiestnenie v kategórii 2C2 Anastasia Pasok 1.miesto, v kategórii 2A Kristína Jure 3.miesto a v kategórii 2B Alexandra Bajusová 4.miesto. Našim študentom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k dosiahnutým úspechom. Anastasii a Timurovi Alexachinovi (kategória 2C1) budeme držať palce na krajskom kole, kde nás budú reprezentovať 8.2.2022.

Včely inšpirujú a spájajú

Milí čitatelia, ako už určite viete, naša škola sa aktívne zapája do mnohých projektov. Jedným z nich je aj Erasmus+, ktorého jedna z realizácií na našej škole nesie názov BEE IMPORTANT. V čom spočíva Erasmus+? Jedná sa o program Európskej únie v oblasti vzdelávania, pričom jeho najhlavnejšiu a zrejme aj najatraktívnejšiu časť tvorí mobilita v rámci krajín Európskej únie a vzájomná komunikácia medzi študentmi z rôznych častí Európy. V súvislosti s BEE IMPORTANT sa skupinka žiakov našej školy ešte

Čítať ďalej...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky

Čítať ďalej...

Alica v našej knižnici

25. október nie je len takým obyčajným dátumom,  je medzinárodným dňom školských knižníc. Aj v našej knižnici sme si ho pripomenuli a zároveň sme sa aj zapojili do súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Čítať ďalej...

Projekt ENTER - micor:bit

Naše GsM sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo do projektovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, kde uspela s projektom „micro:bit“. Projekt zastrešuje nadácia Pontis s podporou Slovak Telecomu. Žiaci školy sa na hodinách informatiky postupne zoznamujú s programovateľnými

Čítať ďalej...

Security girl

Dňa 23.11.2021 sa na našej škole uskutočnil  praktický workshop o bezpečnosti na internete v rámci pilotného projektu Security Girl, ktorý zabezpečuje AjTyvIT v spolupráci so spoločnosťou ESET. Pätnásť dievčat , ktoré absolvovali tento úvodný workshop sa môžu uchádzať o nadstavbové - intenzívne špecializované školenie priamo v spoločnosti ESET. A po absolvovaní školenia budú schopné fungovať ako ambasádorky bezpečnosti nielen na našej škole, ale aj v okolí a medzi svojimi rovesníkmi .

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 


 


 

Instagram školský parlament