Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka - ikona sv. Augustína a sv. Moniky
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Ďakovná púť k 25. výročiu školy

Pri príležitosti  25. výročia vzniku Gymnázia sv. Moniky vedenie školy zorganizovalo púť do Ríma a Assisi. Vždy som dúfal, že sa tam pôjdem pozrieť, a vďaka tomu som si jedno zo svojich cestovateľských prianí splnil.

Čítať ďalej...

Alicante

 „Hablando español en España“ 

Od 6. do 13. mája sme my, ôsmy žiaci našej školy, odcestovali spolu s našimi pani učiteľkami do španielskeho Alicante za účelom zlepšiť sa v španielskom jazyku. 

Čítať ďalej...

Prijatí uchádzači po prijímacích skúškach

Ďakujeme všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole za dôveru. V prílohe uvádzame poradie uchádzačov po vykonaní prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov bude vo štvrtok 23. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hod. Zákonný zástupca donesie na zápis svoj občiansky preukaz, zápisný lístok, ktorý získa na príslušnej ZŠ a dotazník, ktorý je súčasťou zásielky s rozhodnutím o prijatí. Neúčasť na zápise na štúdium sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie o prijatí je tým neplatné (§ 68, ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. - školský zákon). 

Riaditeľ školy

- zoznam prijatých uchádzačov

Beh štyroch mostov

Dňa 29.marca sa v Prešove na ZŠ Matice Slovenskej konali bežecké preteky na 7 km. Tohto charitatívneho behu sa zúčastnilo 204 bežcov v rôznych kategóriách. A my sme tam nechýbali. Náš tím v zložení Gejza Sabanoš, Tobiáš Korečko, Paula Miženková a Kristína Guličová bol opäť úspešný.

Čítať ďalej...

GSMsport

Bežecký krúžok pod vedením trénera Gejzu Sabanoša GSMsport má už svoje prvé úspechy. V oblastnej bežeckej lige Prešov - Sabinov, v kategórii juniorky získala 1. miesto

Čítať ďalej...

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny