Gymnázium sv. Moniky Prešov

Nenápadní hrdinovia

 

Dňa 16. novembra 2012 sa v Bratislave konala pod záštitou dona Antona Strholca, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska, študentská konferencia , ktorou vyvrcholil IV. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.

Do tohto projektu sa zapojili svojou prácou aj naše žiačky z III.C - Zuzana Petriľáková a Katarína Gáborová. Ich práca o Jozefovi Mašlejovi, vtedy študentovi teológie odvedenom do PTP a odsúdenom za „vlastizradu“ postúpila do finále a v Bratislave pred porotou v zastúpení Anny Záborskej, Františka Mikloška a Jána Juráša prácu prezentovala Zuzana Petriľáková. Práca i vystúpenie boli ocenené veľmi vysoko a žiačky sa umiestnili v zlatom pásme, teda získali prvé miesto, k čomu im srdečne blahoželáme. Okrem vecných cien k výhram patrí, vďaka europoslancom Anne Záborskej, Petrovi Šťastnému a Miroslavovi Mikolášikovi, zájazd do Bruselu alebo Štrasburgu.

 

V ďalších dňoch boli žiaci s učiteľmi pri otvorení Múzea zločinov a obetí komunizmu, 17. novembra sa spolu s politickými väzňami zúčastnili pietnej spomienky pri Bráne slobody na Devíne a cestou domov sa zastavili v Leopoldove pri väzenskom cintoríne, kde si uctili väznených politických väzňov.

-bb-

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20162017

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska môžete uhrádzať na:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20162017

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 
Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Liturgický kalendár

Hodiny