Gymnázium sv. Moniky Prešov

Články

Program - január 2018

 

Dátum

Čas

Program

26. 2. – 2. 3.

 

Jarné prázdniny

(vyučovanie sa začína 5. 3. 2018)

5. 3.

 

Pracovná porada

Účasť všetkých vyučujúcich povinná

8. 3.

750

sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša 3.C

8. 3.

 

Rada školy

13. 3.

900

EČ a PFIČ MS zo slov. jazyka a literatúry

1. – 3. ročník

Od 9.00 hod. sv. omša + prednáška v kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III.

14. 3.

845

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

1. – 3. ročník

Dve vyučovacie hodiny + od 10.00 hod. program podľa neskôr zverejnených pokynov

15. 3.

715

sv. omša 3.BA

15. 3.

900

EČ MS z matematiky

1. – 4. ročník – vyučovanie podľa bežného rozvrhu

17. 3.

900

Duchovná obnova pre rodičov

17. – 24. 3.

 

Poznávací zájazd do Anglicka

19. 3.

 

Matematický klokan

19. 3.

 

Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj

Vstupné 4 € - vybrať do 15. 3. 2018 a odovzdať Mgr. B. Barlovej

19. 3.

 

Duchovná obnova pre učiteľov

22. 3.

715

sv. omša 2.BA

27. 3.

900

Prijímacie skúšky pre bilingválne štúdium – slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk

28. 3.

Do 1500

Odovzdať vypracované sady maturitných zadaní riaditeľovi školy

29. 3. – 3. 4.

 

Veľkonočné prázdniny

 

Poznámky:

 

1.       Prosím všetkých študentov, aby upozornili rodičov, rodinu a známych na možnosť odovzdať 2 % alebo 3 % z už zaplatenej dane za rok 2017 Rodičovskému združeniu pri GsM. V prípade, že sa rozhodnú poskytnúť tieto finančné prostriedky Rodičovskému združeniu pri GsM stačí tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke školy v odkaze na 2% z daní, vyplniť, vytlačiť, dať potvrdiť v mzdovej učtárni zamestnávateľa a potom odovzdať v kancelárii školy. O využití týchto financií rozhoduje rodičovská rada.

                                                                                                                         Ďakujeme za podporu 

 

2.       Počas  písomných maturitných skúšok bude škola fungovať v osobitnom režime, ktorý vám bude včas oznámený. Prosím všetkých vyučujúcich a študentov, aby si všímali oznamy na nástenkách školy, prípadne v školskom rozhlase a ich rešpektovali . 

Poďakovanie: 

  1. Ivane Kizákovej za skvelé 1. miesto na ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V AEROBIKU, ktoré sa uskutočnili v Košiciach. Školu takisto vynikajúco reprezentovala G. Sečková (11. miesto) a L. Baranová . Za ich prípravu ďakujem Mgr. Ľ. Tuhrinskej.
  2. Júlii Dlugošovej za 1. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv. Za jej prípravu ďakujem Mgr. J. Lazorovej. Prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.
  3. K. Pavlíkovskej (1. miesto), J. Juraškovi (2. miesto) – kat. C, S. Sabolovej (2. miesto), M. Kračinovskému (7. miesto) – kat. A, K. Ratkošovej (2. miesto), N. Šimkovej (4. miesto) – kat. B, S. Gajdošovej (3. miesto), D. Vydumskej (4. miesto) – kat. D za vynikajúcu reprezentáciu školy na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku. Za ich prípravu a organizáciu krajského kola ďakujem MBA J. Baffaluy Gesti a Mgr. M. Bafalluy Gesti. K . Pavlíkovskej prajeme veľa úspechov aj na celoslovenskom kole.
  4. Družstvu chlapcov za 1. miesto v okresnom kole v basketbale žiakov SŠ. Za ich prípravu a vedenie ďakujem Mgr. A. Petrovskej. Prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
  5. M. Leškovej (1. miesto) na okresnej súťaži v umeleckom prednese žien a dievčat Vansovej Lomnička. Za jej prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej.
  6. T. Kurimskej a M. Štofkovi za reprezentáciu školy na okresnom kole Matematickej olympiády kat. Z9. Za ich prípravu ďakujem Mgr. M. Pirohovej. 

Štvrtákom prajeme dobrú prípravu a Ducha múdrosti počas celých písomných maturitných skúšok.

 

 

 

 

Riaditeľstvo školy

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny