Gymnázium sv. Moniky Prešov

Program - máj 2018

Dátum

Čas

Program

1. 5.

 

Sviatok práce

(štátny sviatok)

3. 5.

715

Sv. omša

3. 5.

 

Májová kvapka krvi

8. 5.

 

Deň víťazstva nad fašizmom

(štátny sviatok)

9. 5.

1445

Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

10. 5.

800

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

11. 5.

 

Rozlúčka študentov 4. ročníka so školou

14. – 18. 5.

 

Akademický týždeň študentov 4. ročníka

14. – 18. 5.

 

2. ročník – Kurz letných pohybových aktivít

14. 5.

800

1. ročník – upravený rozvrh

3. ročník, IV.BA - upravený rozvrh

14. 5.

900

1. termín 1. kola prijímacích skúšok do            1. ročníka pre školský rok 2018/2019

17. 5.

715

Sv. omša

17. 5.

800

1. ročník - upravený rozvrh.

3.BA – úrovňové skúšky

3.A, 3.B, 3.C, 4.BA - prednáška

17. 5.

900

2. termín 1. kola prijímacích skúšok do

1. ročníka pre školský rok 2018/2019

18. 5.

800

I.BA, 2.A, 2.B, 2.C – úrovňové skúšky

18. 5.

 

Ukončenie hodnotenia ročníkových prác

21. 5.

715

Sv. omša

(Začiatok maturitných skúšok – žiadam účasť všetkých študentov 4. ročníka)

21. – 24. 5.

 

Maturitné skúšky 2018 – ústna časť

21. – 23. 5.

 

3. ročník -  Kurz ochrany života a zdravia

21. – 23. 5.

 

1. a 2. ročník + IV.BA – riaditeľské voľno

24. 5.

715

Sv. omša

25. – 28. 5.

 

Odovzdávanie učebníc študentov 4. ročníka

29. 5.

1500

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

31. 5.

800

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

(vyučovanie v skrátenom režime)

4. 6.

 

Pracovná porada

Poznámky:

1.      Ďakujem všetkým študentom, ktorí oslovili doma rodičov alebo príbuzných, ktorí následne poskytli Rodičovskému združeniu pri našom gymnáziu 2% z už zaplatených daní. 

2.      Počas prijímacích a maturitných skúšok bude škola fungovať v zmenenom režime, preto všetkých študentov žiadame, aby sledovali oznamy na nástenke, kde budú o všetkom včas oboznámení. 

3.      Prosím študentov 3. ročníka o zabezpečenie decentnej výzdoby triedy pri rozlúčke so štvrtákmi, t.j. 11. 05. 2018.

 1. V máji budú májové pobožnosti v kaplnke každý deň počas veľkej prestávky (10.30 hod.) Všetci ste pozvaní.

Poďakovanie:

 1. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky „Deň narcisov. Naši študenti sa podieľali na zbierke čiastkou 621,54 €. Za ochotu sa zapojiť a s tým spojenú námahu im veľmi pekne ďakujeme. Za zorganizovanie celej zbierky ďakujem Mgr. M. Bafalluy Gesti.
 1. Júlii Dlugošovej za vynikajúcu reprezentáciu školy na celoslovenskom kole             20. ročníka Olympiády ľudských práv, kde získala 4. miesto. Za prípravu ďakujem Mgr. J. Lazorovej. 
 1. Klaudii Kalinayovej a Sáre Pavlíkovej za vynikajúcu reprezentáciu a získanie 6. miesta na celoslovenskom kole žiačok SŠ v bedmintone. Za ich vedenie ďakujem Mgr. B. Širotňákovi. 
 1. Žiakom školy, ktorí získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií“ v kategórii VIDEO a 4. miesto v tej istej súťaži v kategórii Špeciálne tematické číslo školského časopisu. Za ich prípravu a vedenie ďakujem Mgr. A. Richtarikovej. 
 1. Kataríne Pavlikovskej za vynikajúce 1. miesto v kategórii SŠ krajského kola a 2. miesto v okresnom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Za prípravu ďakujem Mgr. S. Tallovi. 
 1. Družstvu Gymnázia sv. Moniky v zložení V. Vatehová, T. Kurimskej, J. Kuchtovej za reprezentáciu školy na okresnom kole (1. miesto) a diecéznom  kole (5. miesto) Biblickej olympiády. Za ich prípravu ďakujem Mgr. P. Ballonovi. 
 1. Mariánovi Radvanskému za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha.. Za prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej. 
 1. Júlii Ivanovej za 1. miesto a Bronislave Markovej za 3. miesto v okresnom kole atletiky žiačok SŠ (beh na 1500 m) a Laure Baranovej za 3. miesto v behu na   100 m. Za ich prípravu ďakujem G. Sabanošovi. 
 1. Paule Mihokovej, Kataríne Ratkošovej a Štefanovi Talarovičovi za 3. miesto v regionálnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Za ich prípravu ďakujem Mgr. J. Lazorovej 
 1. Družstvu B. Martonová, M. Lešková, A. Karasová za 3. miesto v krajskom kole Medzinárodnej olympiády v dejepise. Za ich prípravu ďakujem Mgr. B. Barlovej.

 

Štvrtákom želáme úspešné ukončenie štúdia a ostatných prosíme o modlitby za úspešný priebeh maturitných skúšok.

                                                                                                                     Riaditeľstvo školy
 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny