Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Výsledky olympiády

Výsledková listina krajského kola Olympiády v španielskom jazyku XXVIII. ročník, školský rok 2017/2018, všetkých kategórií sa nachádza v priloženom dokumente. Blahoželáme.

- výsledková listina

Office 365 ProPlus

Každý učiteľ a žiak našej školy má aktuálne právo na svoju kópiu balíka Office 365 ProPlus. Túto licenciu môžete používať na svojich 5 PC, 5 tabletoch a 5 smart telefónoch.

Postup na sprístupnenie licencie Office 365 ProPlus:

Čítať ďalej...

Aerobik maratón

Štrnásteho novembra 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo žiačok a žiakov SŠ v Maratón aerobiku. Našu školu reprezentovalo desať členné družstvo. Športová súťaž prebehla v telocvični SPŠE v Prešove,

Čítať ďalej...

Retro deň

Kto iný by sa mal ujať organizácie Retro dňa pripominajúceho udalosti 17.novembra ako študenti zo ŽŠR. Už tradične mohli naši študenti okúsiť oblečenie svojich rodičov a zúčastniť sa diskusie, tentoraz na tému Média v socializme s doc.Jurajom Rusnákom.

Čítať ďalej...

Športové úspechy

Žiaci a žiačky  GSM sa 8.11.2017 zúčastnili obvodného kola v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl, kde sa im podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky.

Čítať ďalej...

Futbalový turnaj

Na novom školskom multifunkčnom ihrisku sa v prvých mesiacoch šk.r. 2017/2018 uskutočnil otvárací futbalový turnaj žiakov GSM.  Nové ihrisko odtestovalo 12 družstiev. Do záverečnej finálovej skupiny postúpili 4.C, 4.A a prekvapivo 1.A. Prvé miesto nakoniec vybojovali favoriti tejto súťaže, chlapci zo 4.C. Druhé miesto patrí šikovným prvákom z 1.A a tretí skončili chlapci zo 4.A. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie akcie na novom ihrisku školy.

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny