Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Olympiáda v španielskom jazyku

 

Naša škola tradične každý rok poskytuje priestor a hostí účastníkov krajského kola Olympiády v španielskom jazyku. V tomto šk. roku sa toto podujatie konalo 12.februára a zúčastnilo sa ho 31 žiakov z 11  gymnázií a stredných odborných škôl. Súťažilo sa v 4 kategóriách  podľa jednotlivých úrovní Európskeho referenčného rámca:

·         úroveň A1 v kategórii A – žiaci 1.-2 ročníka

 

·         úroveň  A2 v kategórii B- žiaci 3.ročníka

 

·         úroveň B1 v kategórii C- žiaci 4.ročníka

 

·         kategória D – žiaci, ktorí absolvovali pobyt v španielsky hovoriacich krajinách.

 

V každej z týchto kategórii nás reprezentovali 2  žiaci, ktorí preukázali úžasné vedomosti a jazykové zručnosti vďaka ktorým dokázali získať  výborné umiestnenia. Tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy. Veľká vďaka patrí aj porote, ktorá pracovala pod odborným vedením Mgr. Tatiany Mikovej.

 

Špeciálne poďakovanie patrí žiačke 4.BA Kataríne Pavlikovskej, ktorá v kategórii C získala nádherné 1.miesto a bude našu školu a celý náš kraj reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

 

V kategórii A si vybojovala 2.miesto Soňa Sabolová, žiačka 1.B, v kategórii B 2. miesto Katarína Ratkošová z 3.C a v kategórii C Jakub Juraško, žiak 4.C,  taktiež obsadil 2.miesto. Mali sme zastúpenú aj kategóriu D, v ktorej si žiačka 4.A  Simona Gajdošová vybojovala 3. miesto. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne blahoželáme víťazom.  

 

Prajeme „mucha suerte“ na celoslovenskom kole.

MBA.Javier Bafalluy Gesti

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny