Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium sv. Moniky
Hlavný vchod
Naša kaplnka
Miesto, kde si môžeme doplniť našu vnútornú energiu a porozprávať sa s Bohom
Vrchol kultúrnej sezóny - ples žiakov GSM
Gymnázium sv. Moniky
Pohľad z južnej strany
Poznávací zájazd Anglicko
Pred partnerskou školou v Salisbury
Multifunkčné ihrisko
Prvé zápasy

Exkurzia ZOO Nyíregyháza

V už tradičnom septembrovom termíne sa 14. septembra konala zoologická exkurzia v maďarskom meste Nyiregyháza. Vybraných 45 žiakov

z druhého ročníka a z tretieho ročníka bilingválnej sekcie spolu so svojimi učiteľkami biológie vycestovali a využili šancu na nové spoznávanie. Po príchode si žiaci prezreli exponáty v objekte Zelená pyramída, v ktorej sa nachádza aj oceanárium, v exteriéri aj ďalších objektoch si mohli vybrať z expozícií rozdelených podľa kontinentov, kde boli na jednom mieste rastliny, ryby, živočíchy a hmyz danej oblasti. Zastihli sme aj tuleniu show, v ktorej vystupovalo nové mláďa. Toto vystúpenie bolo príjemným ozvláštnením exkurzie, ktorá s bonusom fantastického počasia dala žiakom aj dostatočný čas strávený poznávaním nového a zaujímavého. K zážitkom a novým poznatkom sa budú žiaci vracať a spomínať pri preberaní biológie živočíchov.

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20172018

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 
Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Liturgický kalendár

Hodiny